Naše služby

Kvalitne odvedená práca za férovú cenu

V ponuke našich služieb nájdete predovšetkým rôzne druhy vŕtacích prác a geologických prieskumov. Tie predstavujú hlavnú časť z nášho portfólia služieb.

 
 

V nadväznosti na geologické prieskumy a vŕtacie práce ponúkame poradenstvo v daných odboroch, ucelenú ponuku služieb z oblasti baníctva a ťažobníctva a v neposlednom rade aj poradenstvo z oblasti tepelných čerpadiel. Disponujeme širokou paletou nákladných a terénnych áut a preto v súvislosti s našou prácou ponúkame kompletné služby, vrátane dopravy.

jadrove

Jadrové vrty

Vrtné práce pre ložiskovú a inžiniersku geológiu za účelom získania vrtného jadra. Wire-Line vŕtanie priemerov od 59,56 mm do 156 mm. Vŕtanie šnekmi do 600 mm a vŕtanie pomocou tvrdokovovej korunky do 400 mm.

onas_main

Bezjadrové vrty

Bezjadrové vrty vŕtame v súlade s požiadavkami klientov ponorným kladivom, podľa potreby vybaveným aj s RC systémom, alebo valivým dlátom. Tiež ponúkame možnosť bezjadrového vŕtania PCD nástrojmi.

hydro2

Hydrogeologické vrty

Vrty pre zistenie, overenie a monitorovanie hydrogeologických pomerov. Vsakovacie, čerpacie alebo odvodňovacie vrty. Vrty vystrojené PVC alebo oceľovými pažnicami, ktoré môžu byť plné, perforované alebo s obsypom.

studne

Vŕtanie studní

Vŕtané studne hĺbime do každého podložia s maximálnou hĺbkou 200 m a priemerom do 300 mm. Každá studňa je po odvŕtaní a vyčistení testovaná čerpacou skúškou. Vypracujeme všetku potrebnú dokumentáciu na legalizáciu studne. Nami vŕtané studne spĺňajú všetky predpísané technické a hygienické parametre.

cerpadla

Vŕtanie pre tepelné čerpadlá

Pre tepelné čerpadlá systému zem-voda hĺbime vrty vystrojené zemnými kolektormi s uzavreným obehom. Najčastejšie s hĺbkou 100 – 150 m priemeru 203 – 150 mm. V prípade systému voda-voda hĺbime vrty priemeru 216 mm s plastovou výstrojou. Naši špecialisti spracujú aj všetku dokumentáciu a potrebné doklady.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Osobne s Vami preberieme Vaše potreby, prípadne odpovieme na Vaše dotazy.